INFOBIRO: Publikacije
Provizorni statut o ustrojstvu bosansko-hercegovačke vojske.

SARAJEVSKI LIST,

(Odobren Previšnjom odlukom od 28. aprila 1882.)

Provizorni statut o ustrojstvu bosansko-hercegovačke vojske.

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

I.Obće ustanove Svi za c. kr. vojsku valjani službovnici, naputci i propisi valjaju i za bosansko-hercegovačke čete u toliko, u koliko posebnimi ustanovami za te čete ne izmiene. 2. Časti vojnoga sbora bosansko-hercegovačkih četa u istom su činovnom redu s odgovarajućimi im častmi c. kr. vojske. Medju jednakimi častnici istoga činovnoga reda ide prvenstvo one od c. kr. vojske. Njegovo carsko i kraljevsko Apostolsko Veličanstvo pridržaje si, da bosansko-hercegovačke sinove, koji se odlikuju družtvenim si položajem, karakterom i lojalnošću, ili koji su osobito zaslužni i vriedni te u obće za to prikladni, imenovati iz Previšnje milosti službujućimi ili pričuvnimi častnici, eventualno učinit jih častnici odnosnoga reda izvan službe uz oprost uslova ustanovljenih propisom o promaknuću za c. i kr. vojsku. 3. Duhovno pastirstvo vrši kod bosansko-hercegovačkih četa vojničko svećenstvo c. kr. vojske, a u koliko se tiče vojnika muhamedanske vjere, biti će to dužnošću u tu svrhu postavljenoga vojničkoga imama (članak III.). 4. Kaznena sudbenost za bosansko hercegovačku vojsku bit će u rukama vojničkih sudova c. kr. vojske prema postojećim za ove zakonom i propisom; u koliku su ovim pako nuždne modifikacije, ustanovit će se takve zasebno. 5. Ljekarsku službu vršit će pri bosansko-hercegovačkoj vojsci častnički sbor vojničkih ljekara c. kr. vojske. II. Organička uporaba novačkoga kontingenta godine 1882. A. Pješadija. 1. Od novaka, upisanih u pješadiju imaju se 4 satnije složiti kao priredni odieli. U svakom popunbenom kotaru postavit će se jedna satnija. Te pješačke satnije dobit će brojeve od 1 do 4, i to: satnija popunbenoga kotara Sarajeva broj 1, satnija popunbenoga kotara Banjaluke broj 2, satnija popunbenoga kotara Doljnje Tuzle broj 3, satnija popunbenoga kotara Mostara broj 4 te će se nazivati: „Bosansko-hercegovačka pješačka satnija br. . . .“ 2. U te će se satnije upisati u pješadiju unovačeni na prezentno službovanje obvezani novaci i oni takodjer za oružje unovačeni vojni obvezanici, koji su zakonito oprošteni od vršenja prezentne vojne službe. 3. Za mirno doba ustanovljeni broj bosansko-hercegovačke pješadije i pridieljena joj po odredbi državnoga ratnoga ministra osoblja od c. kr. vojske označen je na privinutoj skrižaljci. 4. Do daljnje odredbe bit će bosansko-hercegovačke pješačke satnije porazmještene u području glavnoga zapovjedničtva u Sarajevu. 5. Broj vojnih obvezanika, odredjen za popunu bosanskohercegovačkoga oružničkoga sbora ima se od pješačkih satnija u vrieme, što će ga opredieliti državno ratno ministarstvo — najprije iza prve vojničke izobrazbe — prema prikladnosti za oružničku službu izabrati i oružničkomu sboru predati. Ove vojne obvezanike valja, čim navrše prokusno službovanje, premjestiti k oružničtvu bez uštrba po njihovu vojnu obvezu. 6. Zapovjedniku bosansko-hercegovačke pješačke satnije ustupit de se disciplinarna kaznena vlast izaslanoga bataljunskoga zapovjednika (§ 88., str. 664 službovnika za c. kr. vojsku I. dio). 7. Bosansko-hercegovačke pješačke satnije čine doduše u ekonomsko-administrativnom obziru samostalne niže odjele, ali su za prosudjivanje i likvidovanje njihove potrebe upućeni na upravno povjerenstvo koje čete u njihovu boravištu ili ureda koga c. kr. vojske, kako će to odrediti nadležna vojnička zemljištna oblast. Temeljna knjiga vodi se pod nadzorom rečenoga upravnoga povjerenstva načinom propisanim za niže odjele c. kr. vojske, ali sa jednim izstupnim razredom. B. Vozarska četa. 1. Za vozarsku četu unovačeni bosansko-hercegovački obvezanici imaju se razrediti u četiri vozarska odjela. Iz područja jednoga popunbenoga kotara unovačeni vozarski vojnici čine po jedan sbor. Ovi vozarski odjeli dobivaju brojeve od 1 do 4, i to: odjel popunbenoga kotara Sarajeva broj 1. odjel popunbenoga kotara Banjaluke broj 2 . odjel popunbenoga kotara Doljnje Tuzle broj 3. odjel popunbenoga kotara Mostara broj 4. 2. Bosansko-hercegovački vozarski vojnici dodieljuju se na službovanje vozarskim odjelom c. kr. vojske i računaju se u ustanovljeni za potonje broj. Načelno dodieljivat će se vozarskim odjelom c. kr. vojske, koji su u Bosni i Hercegovini, i to uslied odredbe glavnoga zapovjedničtva u Sarajevu. 3. Svaki bosansko-hercegovački vozarski odjel čini jedno temeljno tielo. Temeljnu knjigu njegovu ima voditi zapovjedničtvo popunbenoga kotara, i to načinom propisanim za niže odiele c. kr. vojske, ali sa jednim izstupnim razredom (§ 25. naputka za vodjenje temeljne knjige) pod nadzorom upravnoga povjerenstva koje čete u boravištu zapovjedničtva popunbenoga kotara ili koga ureda c. kr. vojske kako će to odrediti glavno zapovjedničtvo u Sarajevu. Uslied toga imaju se promjene, koje u temeljnoj knjigi nastanu glede bosansko-hercegovačkih vozarskih vojnika, dodielenih vozarskim odjelom c. kr. vojske, priobćiti zapovjedničtvu dotičnoga popunbenoga kotara po § 9. naputka za vodjenje temeljne knjige nižih odjela. III. Vojničko duhovno pastirstvo . 1. Za vršenje duhovne službe kod vojnika muhamedanske vjere koji su u aktivnoj službi, postavit će se dva vojnička imama. Oni su u činovnom redu vojničkoga kapelana II. razreda, sa pravom promaknuća u I. razred. Uredovno sjedište i službeno područje ustanoviti će glavno zapovjedničtvo u Sarajevu, komu su neposredice podredjeni. 2. Vodjenje vojničkih matica glede bosansko-hercegovačkih vojnih obvezanika računajući amo i izdavanje izvadaka iz istih pada u dužnost vojničkomu župniku u Sarajevu i to načinom, propisanim za c. kr. vojsku. Sva pomagala, koja se odnose na vodjenje matice, šalju mu se po duhovnicih, koji vrše duhovno zvanje putem temeljnog tiela. IV. Odjeća, oružanje, oprema. A. Pješadija. Momčad. — Montura. Fes, crven, s kitom natrag vjesedom od tamno-modrih vunenih resa. Za pričvršćivanje vojničkoga znaka s lieve su strane 2 cm. iznad doljnjega ruba, vodoravno prišivene 2 cm. dugačke, 2 cm. razmaknute zamke, usukane od šestero-strukog crvenog konca. Dobedrica od bliedo-modra sukna, haljetak i prsluk s rukavi od bliedo-modre vunenine; svjetlije vrsti, žuta mjedena dugmeta s brojem; kroj, oblik i razmjeri kao njemačka pješadija c. kr. vojske, častničke proznake kao u pješadije c. kr. vojske kabanica sa žutimi, brojevi označenimi dugmeti, inače kao pješadija c. kr. vojske.; — rub broćaste boje. Hlade (pantale) poširoke, od bliedo modra sukna, svjetlije vrsti. U ostalom kao pješadiji c. kr. vojske, cipele po odredjenom kalupu. Vojnim obvezanikom, primljenim u tečaj za pričuvne častnike dozvoljeno je kao i kadetom i kadetskim častničkim zamjenikom, da si nabave opravu od finijega latka, i da si o svom trošku nabavljaju rukavice, te da jih nose u službi i van nje, samo ti predmeti moraju biti načinjeni po propisanu obliku. Oružje, oprema i vojničke sprave. Kao u pješadije c. kr. vojske. Viši častnici. Fes kao momčad, ali kita od svilenih resa. Dobedrica i haljetak od fina bliedo-modra sukna (latka za haljetke) svjetlije vrsti, broćasto zarubljena; kroj i oblik kao za častnike njemačke pješadije c. kr. vojske; dugmeta na dobedricah s brojevi i pozlaćena, činovne poznake kao u pješadije c. kr. vojske. Kabanica broćasto zarubljena, dugmeta s brojevi, inače kao pješački častnici c. kr. vojske. Pantale od fina bliedo-modra sukna svjetlije vrsti, inače kao pješački častnici c. kr. vojske. U ostalom kao c. kr. pješadija. Izvan vojničke službe dopušteno je častnikom nositi vojničku kapu propisanu za častnike c. kr. vojske. B. Vozarska četa. Momčad. — Montura. Fes kao momčad pješačka, u ostalom kao momčad vozarske čete c. kr. vojske. Oružje, oprema i vojne sprave. Kao vozarska četa c. kr. vojske. C. Vojnički imami. Fes, crven, s bielim sarukom (ahmedijom) i crnom kitom od svilenih resa. Gornja haljina, tamno-modro džube od sukna, do izpod koljena, oblikom u muhamedanaca običajnim. Jaka i okrajak na rukavima brodast. Na okrajcima od rukava duž šava po rubu nastavka bit će tri zlatna traka. Nadalje tamno-modre prostrane šalvare od sukna. Nanogvice treba da se pram dolnjega kraja suzuju. Dječerma tamno-modra, s jednim redom od 13 komada pozlaćenih, gladkih, krugljastih dugmeta od mjeda. Pas (pojas) će mu biti crven (krmezi) šal, koj se omota oko struka. Mestve crne (čifte kundur). Mushavska kesa o prekoramku nalika nabojnjači konjaničkih častnika, c. kr. vojske. Remen 2 5 cm. širok ima biti od crvena safijana i prevučen srebrenim trakom. To mu služi za pohranu korana. te se nosi u desnu ramenu pram lieve strane. Kovčežić (sandučić) od crne kože. Unj se spremaju 4 vjerozakonska ćitaba, a uz to mora imati 2 metra dugačak i 1.5 metara širok ćilim za klanjanje (serdžadu). D. Obće ustanove. Kao u propisu o opremi i oružanju c. kr. vojske. E. Dodieljenici c. kr. vojske. častnici i osoblje c. kr. vojske, dodieljeno bosansko-hercegovačkim pješačkim satnijam zadržat će opremu svojih četa.

Arhivi štampe
Pretražite digitalizirane verzije pisane kulturne baštine – bh. novina.
Pretražite arhiv najznačajnijih novinskih publikacija iz Bosne i Hercegovine i regije
Kako se Pretplatiti?
Da biste imali pristup tekstovima pohranjenim u INFOBIRO digitalni arhiv, potrebno je da se registrujete i da izvršite pretplatu za odabrani pretplatnički paket. Registraciju možete izvršiti ovdje.