INFOBIRO: Publikacije
Nove bube (zareznici, koleopteri) u pećinama južne Bosne.

GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA,

Otkriveni i opisani u oktobru 1888. od Viktora Apfelbecka.

Nove bube (zareznici, koleopteri) u pećinama južne Bosne.

Autori: VIKTOR APFELBECK

I Leptoderus cylindricollis. Ferrugineus, subtransparens. Caput oblongum basin versus subangustatum, subtilissime eonfertim rnguloso-punctatum lineisque duabus antrorsum diver-gentibus, ab antennarum insertione ad frontis marginem directis notatilm. Thorax ' cylindricus, latitudine plus duplo augustior, capite multo angustior, basin versus paulatim augustatus, non constrictus, obsolete remote punctatus. Elytra oblongo-ovata, convexa, latitudine duplo longiora, confertim evidenter punctata pilisque longis erectis parce vestita, apice conjunctim rotundata. Antennae cojpore longiores, articulo tertio seeundo fere quater longiore. Lg. 51/3 — 6 mm. Tamno rgjasto-crven, slabo proziran, s traga se po malo sužava. Od korijena pipaka razilaze se prema glavi dvije crte, koje su sa unutrašnje strane zakrivljene, te su vrlo sitno, gusto i smreškano natackane Vratni štit nije utegnut, skoro obao, sprijeda slabo, a s traga ide sve na uže; dva i po puta je dulji nego li širi, mnogo uži od glave, vrlo je rasuto i nejasno istackan. Pokrilje je dugoljasto-jajoliko, vrlo svedeno, dva put dulje nego "li šire, ogusto i krupno, a na vrhovima smreškano istackano,pokriveno je, osobito-zadnje dvije trecine, vrlo dugackim kao zlato žutim i pojedince rastojecim dlakama, koje su zajednicki zaokružene. Pipci su dulji od tijela; clanak 3. skoro cetiri puta dulji od 2 a 10. i 11. malo da nijesu jednako dugacki i jaki. Dugacak je 51/2 mm. Nagjen je u pecini kod Golubovca, Eadi toga, što je obrasao dlakama i što mu je 2. clanak pipka kratak, mogao bi se uvrstiti u podrod Propus Abeille pokraj sericeus Sehmidt.; ali se od ovog opet razlikuje drugim biljegama i to: duljim i oblim vratnim štitom, dugom rastojecom dlakom, kojom je pokrilje nejednako obraslo, i velikom razlikom u duljini 2. i 3. clanka pipaka, što osobito u oci udara. II Leptoderus pygmaeus. Dilute ferrugineus, transparens. Caput elongatum, retrorsum subangustatum angulis posticis rotundatis, obsolete punctulatam lineisque duabus subrectis antrorsum divergentibus notatum. Thorax vix punctatus, latitudine plus duplo longior, antice convexus, pone medium profunde constrictus. Elytra latitudine dimidio ((5) vel duplo ($) longiora, sat fortiter disperse punctata, piliš erectis plus minusve vestita, apice conjunctim rotundata. Antennae corpore longiores articulo tertio seeundo plus duplo longiore. Lg. 4 mm. Jasno rigjasto -crven. Glave dugacke, skoro pravougaone, s traga, ide sve na uže, tacke se jedva vide po njoj, a dvije crte, koje su skoro prave i a pnjeda se razilaze, polaze od korijena pipaka prema Celu i tamo se gube. Vratni štit gladak, jedva se vidi da je istackan, 2x/3 puta je dulji do svoje najvece širine, prednje su 2/3 svedene, a za tim se na precac stegne na polovinu širine, a prema osnovici opet se po malo širi. Pokrilje je kod 5 za polovinu, a kod dva put dulje, nego li šire, jako je i ogusto istackano, sprijeda slabo, a od polovine prema vrhovima sve je vise kratkim rastojecim dlacicama obraslo i zajednicki zaokruženo. Pipci su dulji od tijela, clanak 3. jest 2,5 puta dulji od 2,, a clanak 11. nešto je dulji od 10. Dugacak je 4 mm. Nagjen je u Megara-pecini u Preslici-planini (kotar konjicki). Spada takogjer megju Propus Abeille, ali se ipak od svih vrsta Leptoderusa razlikuje svojom neznatnom velicinom, kao i svojim stisnutim, svedenim oblikom tijela. III Leptoderus Hoermanni. Perrugineus, transparens. Caput oblongum subparallelum, evidenter remote punctatum, lineisque duabus parallelis notatum. Thoras latitudine ter longior, convexus pone medium subito fortiter constrictus, obsolete subtiliter punctatus et pubescentia brevi vestitus. Elvtra convexa, apice conjunctim rotundata, subtiliter pubescentia et evidenter confertim punctata. Antennae longissimae, corpus tertia parte superantes, articulo tertio secundo quater longiore. Pedes longissimi, trochanteribus femoribusque anticis incrassatis, tibiis apice spinulosis. Lg. 6 mm. Jasno rgjasto-crven, proziran. Glava dugacka sa skoro paralelnim stranicama, dobrano je krupno, ali rasuto istackana, Od krilnog korijena polazi sa svake strane prema celu paralelno sa okrajkom glave po jedna crta, koje se u toku sve po malo gube. Vratni štit triput je dulji od svoje najvece širine, prve dvije trecine visoko su svedene, a za tim je od jednom polovinu širine utegnut, a prema osnovici opet se po malo nešto raširio, osobito je sicušno istackan i slabo je kratkim dlakama obrasao. Pokrilje svedeno, dva puta dulje nego šire, gusto i jednako prileglim žutim dlakama pokriveno, jednako, dosta krupno i gusto istackano, a na vrhovima zajednicki zaokruženo. Pipci vrlo dugacki, za jednu su trecinu dulji od tijela; clanak 3. skoro cetiri puta dulji od 2., a 11. i 10. jednako su dugacki i široki. Noge su za cudo dugacke. Trochantera i bedro prednjih noga debelo, a vrh od goljenice naoružan je malom bocom. Dugacak je 6 mm. Mogao bi se uvrstiti megju Propus Abeille. No ako se uzmu u obzir neobicno dugacki pipci i noge, po kojima mu je oblik sasvim oseban, to se on tim razlikuje od svih drugih vrsta. Nagjen je samo jedincati J eksemplar u ustaškoj pecini kod Krbljine. Slobodan sam ovu vrstu, koja se svojim osebinama izvanredno odlikuje, posvetiti g. vlad. savjet. Kosti Hormannu, koji osobitim nacinom unapregjuje znanstvena istraživanja i napredak u ovijem zemljama. IV Hexaurus nudus. Ferrugineus, subtransparens. Caput et thorax nitidissimum, subtiliter disperseque punctatum; thorax elvlris angustior, longitudine paulo latior in medio latissimus, angulis anticis rotundatis, angulis posticis fastigatis. Elvtra nuda, convexa, oblongo-ovata, apice singulatim rotundata, latitudine tertia parte longiora, in medio multo (2) vel paulo dilatata, confertim evi-dentissime punctata. Antennae corpore paulo plusve breviores, articulo secundo primo multo longiore, articulo 81.. brevissimo, articulo 7. apice valde incrassato. Pedes longi tibiis spinulosis, tarsis anticis in quinque- in quadri-articulatis. L

Arhivi štampe
Pretražite digitalizirane verzije pisane kulturne baštine – bh. novina.
Pretražite arhiv najznačajnijih novinskih publikacija iz Bosne i Hercegovine i regije
Kako se Pretplatiti?
Da biste imali pristup tekstovima pohranjenim u INFOBIRO digitalni arhiv, potrebno je da se registrujete i da izvršite pretplatu za odabrani pretplatnički paket. Registraciju možete izvršiti ovdje.