PRORAČUN obćine glavnoga grada Sarajeva za godinu 1882.

SARAJEVSKI LIST,

PRORAČUN obćine glavnoga grada Sarajeva za godinu 1882.

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Potreba. Glavna svota. Naslov I. Gradsko poglavarstvo 39.940 for., II. Redarstveni troškovi 10.000 III. Zdravstveni troškovi 1.700. IV. Gradjevni troškovi 40.000. V. Nastavni troškovi 3.777. VI. Gospodarstveni troškovi 15.756-40. VII. Razni izdatci 5.550. VIII. Dugovi 8.500. Ukupna potreba 125.223-40. I Naslov. Gradsko poglavarstvo. Redovita potreba. A. Beriva. 1. Gradski načelnik plaća 3.500. 2. Gradski podnačelnik 1.800. 3. 4 gradska viećnika po 1.500. 6000. Sveukupno 11.300. Politička uprava. 4. 1 tajnik 1.800, stanarina 400. 2.200. 5. Računovodja toga poslove vrši gr. poreznik. 6. Perovodja 1000, stanarine 200. 1.200. 7. 2 pisara svaki sa 600 plate i 200 stanbine 1200, stanarina 400, 1600. 8. 1 pisar kojega je dužnost vršiti uz ostale i poslove konačarstva i predprege 600, stanarina 200. 800. 9. Tržni nadzornik 600, stanarina 200. 800. Sveukupno 6.600. Zdravstveno osoblje.10. Gradski fizik 1.200, stanarina 300. 1.500. 11. 1 Živinar ujedno nadzornik klaonice 8 00 , stanarina 200. 1000. 12. 1 Gradska primalja uz godišnju nagradu od 120. Sveukupno 2.620. Gradjevni ured. 13. 1 Mjernik 1.200, stanarina 300. 1500. 14. 1 mjernički pomoćnik za gradnju cestah i ulieah sa god. nagradom od 1000. Sveukupno 2 .500. Gradski porezni ured. 15. 1 poreznik 1.200, stanarina 300. 1.500. 16.1 porezni official 8 0 0 , stanarine 200. 1000. 17. 1 pisar 600, stanarina 200. 800. Sveukupno 3 .300. Gradska blagajna. 18. Blagajnik (vrši poslove jedan gr. viećnik). Poslužničko osoblje. 19. 1 nadstražar sa godišnjom plaćom od 500 i 100 u ime oprave 600. 20.10 kavaza sa godišnjom plaćom od 300 i 50 u ime oprave 3 .500. Sveukupno 4 .100. B. Stvarni izdatci. 21. Nagrade i podpore 600. 22. Najamnina za gradsko poglavarstvo 1.300. 23. Paušal za dnevničare i za perovodnog dnevničara 3 .200. 24. Uredovni paušala naime: a) za pisarničke stvari 1000, b) za nabavu goriva drva 500, c) za razsvjetljenje ureda 200, d) za nabavu i popravku pokućtva 300. 2000. 25. Paušal za porezne ovrhovoditelje 1.600. Sveukupno 8.700. Iznos redovite potrebe 39.120. Izvanredna potreba. 1. Osobni doplatak porezniku za vršenje poslovah gr. računovodstva 300. 2. Doplatak za gradskog perovodju 300. 3. Na grada izvikaču (telalu) 100. 4 . Nagrada poslovodji litografije 120. Iznos izvanredne potrebe 820. Sveukupni trošak I. naslova 39.940. II. Na slov. Redarstveni troškovi. 1. Paušal za uzdržanje gr. straže sigurnost 10.000. II. naslov ukupno 10.000. III. Nasl ov. Zdravstveni troškovi. 1. Liečitbeni troškovi za pripadnike grada 300. 2. Za liesove i pogreb sirotah 600. 3 . Pripomoć vakufskoj bolnici 800. III. naslov ukupno 1.700. IV. Nas l ov . Gradjevni troškovi. 1. Paušal za uzdržanje obć. zgrada, cesta, kanala, vodovoda, mostovah odnosno za novogradnju tih objekta napokon za potrebu exproprialnih troškova za razprostranjenje gr. ulicah nuždnog zemljišta 40.000. IV. naslov ukupno 40.000. V. Naslov. Nastavni troškovi. 1. Plaća gradske učiteljice 1000. 2. 2 školska podvornika sa 180. 360. 3 . Ogrievna drva za 2 škole za svaku po 80. 160. 4 . Najamnina za žensku školu 432. 5 . Paušal za manje školske potrebštine za svaku školu po 50. 100. 6. Nabava nagradah za školsku djecu 100. 7. 6 Stipendija za vojničku školu po 250. 1500. 8. Pripomoć sedmome štipendisti 125. V. naslov ukupno 3.777. VI. Nas 1 o v. Gospodarstveni troškovi. 1. Razsvjetljenje grada računajući 340 lampih 7.466-4 0 . 2. Nabavu 20 novih lampih zajedno sa potrebitim gvoždjem po 10. 200. 3. Uzdržanje fenjerah za štete nastale elementarnim nezgodama 50. 4 . Čišćenje sokakah 2.400. 5 . Uprava i uzdržanje gradske klaonice 1.200. 6. Uzdržavanje konja, kola za izvažanje smieća, sniega zatim kola sa lagvom za skrapljanje ulicah 1.800. 7. Paušal gradskomu živoderu 400. 8. Paušal gradskomu dimnjačaru 240. 9. Za zasade po javnih mjestih 200. 10. Subvencija dobrovoljnom vatrogasnom družtvu 1000. 11. Uzdržanje vatrogasnih spravah 200. 12. Nagrade za one koji se kod požara izkažu 600. VI. naslov ukupno 15.756-40. VII. Naslov. Razni izdatci. 1. Za javne svetkovine 500. 2 . Za dielenje milostinja 2 .500. 3 . Nepredvidljivi izdatci 1000. 4 . Naknada carevoj džamiji za mjeračinu 1.500. 5 . Popravak kantara 50. VII. naslov ukupno 5.550. VIII. Naslov. Dugovi. 1. Nadoplata iz ovogodišnjeg proračuna za u prošloj godini sagradjenu gradsku klaonicu 6000. 2. Visokoj zemaljskoj vladi u ime dielomične odplate bezkamatnog zajma od 50.000, II. rata 2 .500. VIII. naslov ukupno 8.500. Pokriće. Glavna svota. I. Gradski dohodci od daćah 121.000. II. Ini razni prihodi 8.700. Pokriće ukupno 129.700. I. Naslov. Gradski dohodci od daćah. 1. Cestarina i uvoznina 83.000. 2. Mesarina 25.000. 3 . Kantarina 9000. 4 . Beija 2000. 5 . Telalija 2000. I. naslov ukupno 121.000. II. Naslov. Ini razni prihodi. 1. Uplatiti se imajuća taksa na Bentbaši 500. 2. Dohodak od globah 100. 3 . Dohodak od psetarine 200. 4 . Dohodak od gradske klaonice 7000. 5 . Takse od građjevinah 400. 6. Izvanredni prihodi 500. II. naslov ukupno 8 .700. Pregled. Potreba 125.223-40. Pokriće 129.700. U sravnanju potrebe sa pokrićem pokazuje se višak 4 .476.

Arhivi štampe
Historijski arhiv štampe

Besplatne digitalizirane verzije najranije štampe u BiH.

Savremena štampa

Stotine hiljada tekstova iz najznačajnijih publikacija iz BiH i regiona od 2003. do danas.

Istraživanja i analize

Online arhiv istraživanja i analiza nevladinih organizacija iz jugoistočne Europe.

Pretplata

Za pristup cijelim tekstovima i dokumentima pohranjenim u INFOBIRO digitalnoj arhivi, potrebno je da imate pretplatu za korištenje usluga arhiva. Kako se pretplatiti možete pogledati ovdje