E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Podržana uspostava regionalnog centra OSA u distriktu