E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Anan pozdravio zaključke Vlade RS o Srebrenici