E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Udio žena u visokom obrazovanju u BiH iznad prosjeka Europske unije