E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Za direktora imenovan Zoran Ćorić