E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Munib Ušanović: Konvencija nema uticaj u takmičenju