E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Federalni budžet manji ZA 67,5 MILIONA KM