E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

DOMAĆI PATENTI NE prolaze na bh. tržištu