E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Do zaključenja ovog broja Starta, u Zavodu za javno zdravstvo u Mostaru testiralo se 50 građana