E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Prioritet usvajanje novih zakona u 2005. godini