E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Podrška poništenju Zakona BiH o pomilovanju