E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Zdravstvenim ustanovama 80.500 KM