E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

MUP RS DOSTAVIO 16 kutija dokumentacije