E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Prijeteći nožem opljačkao prodavnicu