E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Budžet Uprave biće veći od ukupnog tri carine