E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

SKANDAL U NORVEŠKOJ Krvnik iz Srebrenice Dra gan Obrenović zatvorsku kaznu izdržava šetajući g radskim ulicama?!