E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Porodicama haških optuženika mjesečno 750 KM