E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

KOZLUK: DOBAR ODZIV MJEŠTANA U AKCIJI JUN-MJESEC ČISTOĆE