E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

GRADSKO VIJEĆE MOSTARA USVOJILO BUDŽET GRADA ZA 2005