E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

FRANCUSKA SMANJILA PROJEKCIJU RASTA BDP-A