E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

MEMORANDUM O IZGRADNJI DALEKOVODA I TRAFOSTANICA U GACKU I KALINOVIKU