E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

PKKS: POHAĐANJE OBUKE ZA MEDIJATORE-KORAK KA CERTIFIKACIJI