E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

OPŠTINA ZVORNIK UVELA KVARTALNO PLAĆANJE KOMUNALNIH TAKSI