E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

GORAŽDE: 1-3. JULA -"DRINA & PRAČA 2005.-NOVE TURISTIČKE DESTINACIJE"