E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Penzionisan 1992. godine, a još radi