E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Podrška za priključenje BiH NATO-u nešto slabija u RS