E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Austrija preuzima komandu nad brigadom Sjever