E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Ispod križa s NN oznakom nakon 12 godina ekshumiran Hazim Grahić