E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Aukcija za pet preduzeća