E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Formira se udruženje trenera