E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

POEZIJA NIJE DOSADNA FORMA ZA STARKELJE