E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Analiza rizika kao prioritet u planiranju interne revizije