E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

STALNIM OBILASCIMA TERENA SPRIJEČITI ŠUMSKE POŽARE