E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Nastavak suđenja Milki Maglov 20. jula