E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Uskoro usvajanje naredbe o ograničavanju nomađenja u RS