E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Ešdaun podržava zamjenu snaga SFOR-a snagama EU