E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Farmerima potrebna veća pomoć Vlade RS