E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Sedam dana nisu operisali zbog nedostatka hirurškog konca