E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Izricanje presude za slučaj "Orao" do 2. jula