E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Obilježavanje 60 godina od Drugog zasjedanja ZAVNOBiH-a