E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

KOMANDA 3. KORPUSA ABiH RADILA U NEMOGUĆIM USLOVIMA