E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Jedna ponuda za kupovinu UNIS UTL iz Višegrada