E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Potrebne izmjene Zakona o sukobu interesa