E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Preduzeće "Novoteks" dobilo sertifikat ISO 9001/2000R