E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

SAMORAZGRADIVE PLASTIČNE VREĆICE NA INOSTRANOM TRŽIŠTU