E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Tužilaštvo završava izvođenje dokaza 22. jula