E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Za vojne invalide 515.000 KM