E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Minex imovinom izmiruje dug od 170.000 KM